Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Udruga Obiteljsko obogaćivanje, Bukovačka ulica 111, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Obiteljsko obogaćivanje) obrađuje vaše osobne podatke. Obiteljsko obogaćivanje je usmjerena na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti. 

Za obradu osobnih podataka odgovorna je udruga:

Udruga Obiteljsko obogaćivanje

Bukovačka ulica 111, 10000 Zagreb

Kontakt podaci odgovornih za zaštitu i upravljanje osobnim podacima su obiteljsko.obogacivanje@gmail.com.

1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke 

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu.

O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na kontakt obiteljsko.obogacivanje@gmail.com ili na adresu Udruga Obiteljsko obogaćivanje, Bukovačka ulica 111, 10000 Zagreb s natuknicom „Za službenika za zaštitu osobnih podataka Udruge Obiteljsko obogaćivanje“.

Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg rada i vašeg korisničkog iskustva.

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada napravite donaciju prema udruzi ili ispunite određeni obrazac na našoj web stranici. 

2. Kategorije osobnih podataka 

Kod donacija potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime i adresa radi evidentiranja unosa prihoda u udrugu.

Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su kontakt broj i e-mail adresa, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim i debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje nam Vi pružate prilikom ispunjavanja obrazaca na našem web mjestu ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. 

Obiteljsko obogaćivanje prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima, a sa svrhom da ih se uz danu privolu pravovremeno i precizno informira o aktualnostima i događanjima, isključivo u usluge za koje su potencijalni kupci izrazili interes. U navedenu svrhu prikupljamo isključivo osnovne osobne podatke (ime i prezime, kontakt broj telefona, kontakt e-mail).

3. Vaša prava 

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup. Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju pristup osobnim podacima, informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo na pristup. 

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. 

Pravo na ispravak. Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“). Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. 

Pravo na ograničenje obrade. Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe. 

Pravo na prigovor. Pod određenim uvjetima, imate pravo u bilo kojem trenutku postaviti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke. 

Pravo na prenosivost podataka. Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje se nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te osobne podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja. 

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte voditelja obrade na kontakt kontakt obiteljsko.obogacivanje@gmail.com ili na adresu Udruga Obiteljsko obogaćivanje, Bukovačka ulica 111, 10000 Zagreb s natuknicom „Za službenika za zaštitu osobnih podataka Obiteljsko obogaćivanje“.

Ako niste zadovoljni kako obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

4. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupljamo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ranije navedene svrhe. 

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što voditelj obrade razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. 

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. 

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimiranog interesa, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. 

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka. 

5. Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji pružaju usluge u ime i za račun voditelja obrade. Na primjer, za slanje mailova i newslettera. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom. 

Ističemo kako je zakonom je zabranjeno davanje Vaših osobnih podataka bilo kojoj trećoj osobi protivno propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka, te kako postupamo u skladu s time.

6. Prijenos u treće zemlje 

Obiteljsko obogaćivanje koristi alate i usluge društvenih mreža koje imaju sjedište izvan EU. Dužni smo vas upozoriti kako treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD. 

Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite. 

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavijestiti, te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše politike. 

7. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice za potrebe analize, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice. 

Kako bi održavao web stranicu i osigurao da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, voditelj obrade koristi tehnologiju poznatu kao „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. 

Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom. 

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ovog web mjesta u punom opsegu. 

Više o korištenju kolačića te o reguliranju njihovih postavki pročitajte u našem Pravilniku o korištenju kolačića.

8. Sigurnost plaćanja

Tajnost podataka donatora je zaštićena.

Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni na pregled udruzi Obiteljsko obogaćivanje niti neovlaštenim osobama.

9. Načelo pravednosti

Obiteljsko obogaćivanje se pridržava pravednosti i iskrenosti u svakom vidu interakcije s korisnicima.

10. Jamstva i demantiji

Vlasnik ove internet stranice poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internet stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove internet stranice. Vlasnik ove internet stranice time isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja sadržaja navedenog na https://www.obiteljskobogacivanje.hr/, kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove internet stranice.

Ovaj internet stranica sadržava informacije trećih strana i linkove na druge internet stranice nad kojima https://www.iffd.hr/ nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način, uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo.

11. Odgovornost

Obiteljsko obogaćivanje i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakve odgovornosti za izravne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web stranice ili proizlaze iz bilo kojih drugih web stranica kroz link na ovoj web stranici ili kroz bilo kakve akcije koje poduzimamo ili ne poduzimamo kao rezultat bilo koje elektronske poruke koju ste poslali.

Obiteljsko obogaćivanje i treće strane koje su sudjelovale u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice nemaju odgovornost održavati materijale i usluge dostupne na ovoj web stranici niti dostavljati povezane ispravke, nadopune ili objave. Svaki materijal dostupan na ovoj stranici podložan je promjeni bez obavijesti.

Nadalje, Obiteljsko obogaćivanje ne prihvaća odgovornost za bilo koji gubitak prouzročen virusima koji mogu zaraziti vaš kompjuter ili bilo koju drugu vašu imovinu kroz upotrebu, pristup ili skidanje bilo kojeg materijala s ove web stranice. Ukoliko odlučite skidati materijal s ove web stranice, činite to na vlastiti rizik.

12. Dopuna zakonske obavijesti

Zadržavamo pravo izmjena i ispravke ovog dokumenta. Molimo vas da se uputite na ovu stranicu s vremena na vrijeme, kako biste imali pregled novih informacija.